Filmparken

 

Filmparken-logo-ÔÇô-Svart-RGB


Kontakter: 

Daglig leder:                     Carina Brattvik - mail: carina.brattvik@filmparken.no, tel.: 41 56 65 56
Leie av studio:                  Nina Heidenreich - tlf. 99 22 75 17

Studiodrift og dekor:         Geir Opheim - tlf.  48 88 43 50
Leie av kontorlokaler:       Nina Heidenreich - tlf. 99 22 75 17
Eiendomsansvarlig:          Karl Ove Johansen - tlf. 95 00 91 10 
Kostyme                           Norsk Film Kostyme AS - tlf. 47 97 10 10

Lys:                                     Tlf. 47 77 55 55  - mail: post@storyline.no
Filmkafeen:                         Tlf. 93 00 13 33  - mail: lars@geha.no
 


annonseRP

Filmparken arbeider for en grønnere filmproduksjon. 

Filmparken kan gi filmbransjen en grønnere filmproduksjon gjennom miljøvennlig transport, miljøvennlig avfallsbehandling og bedre ressursbruk. 

Til Filmparken kan du komme på en miljøvennlig måte.  Fra Ringstabekk T-banestasjon tar det 5-10 minutter å gå til Filmparken, og vi har nylig satt opp fire ladestasjoner for elbiler. Det er ingen grunn til å reise over lange avstander for å få det du har behov for. I Filmparken finner du de fleste tjenester på samme sted (prosjektkontorer, studioer, verksteder, kostymer, kafeteria og mye annet). 

I Filmparken kildesorterer vi avfall. Våre brukere sorterer i dag avfall i fraksjonene matavfall, maling/miljøfarlige stoffer, papp og papir, elektriske artikler (fra dekorasjoner) og restavfall.

I Filmparken resirkuleres så mye mye som mulig. Eksempelvis har Filmparken et stort kostymelager med ca. 100.000 kostymer for utleie. Har du dine egne kostymer kan du levere disse til oss og leie de vasket og renset tilbake når du trenger de igjen. Vi resirkulerer også brukbare materialer fra dekorasjoner så langt vi har mulighet til det. Vår kafeteria er også opptatt av å servere god, sunn, kortreist og miljøvennlig mat.  


Statsråd Trine Skei Grande trykker på pauseknappen for salg av Filmparken

 I forbindelse med statsbudsjettet for 2019 vil regjeringen forslå at salgsfullmakten for Filmparken ikke fornyes. Årsaken til dette er økt etterspørsel etter studiokapasitet i Norge og at filmproduksjonen i studioene på Jar nå går for full kapasitet.
 
trine SG 
Statsråd Trine Skei Grande

I forbindelse med statsbudsjettet for 2013 vedtok Stortinget å gi statsråden fullmakt til å selge Filmparken på Jar. Årsaken til dette var lav etterspørsel etter studioene. Nå har markedet endret seg, og etterspørselen har økt vesentlig. Det er spesielt produksjon av TV-dramaserier og barnefilmer som har økt. I den senere tid er dramaserier som "Valkyrien", "Heimebane-sesong 2" og "Twin"  tatt opp på Jar.    

Filmparken takker alle sine støttespillere som har jobbet for å bevare filmstudioene på Jar.     
 

”Filmparken - et samlingssted for utvikling, produksjon og salg av filmkonsepter”

AvYn9UFg Filmparken er en næringspark for filmbransjen. I dag har vi ca. 65 selskaper som leietakere. Over 100 mennesker har sitt daglige arbeid i Filmparken. Disse omfatter fagområder som spenner fra filmarbeidere til produsenter innen kinofilm, reklamefilm, dokumentarer, TV-produksjoner og musikk. Foruten flere produksjonsselskaper finner du også utstyrsleverandører, en kafé hvor ideer utveksles og bransjefolk møtes, et regnskapskontor for filmselskaper, scenograf, kostymører, musikkskapere og special-effect makere.

Filmparken er en videreutvikling av det området som Norsk Film AS i sin tid opparbeidet. Stedet skal søke å være et grunnlag for nyetableringer i bransjen og bidra til opprettholdelse og utvikling av det aktive filmmiljøet.

Filmparken Luftfoto
Eiendommen Filmparken har en bygningsmasse på ca.10.165 m2. Tomten er på ca. 25 dekar. Eiendommen Filmparken eies av Filmparken AS.


Filmparken AS  

Utleie av studioer og utleiekontorer blir ivaretatt av Nina Heidenreich
Studioene vil i prinsippet bli leid ut etter four-walling modellen, noe som innebærer at leietaker/produsenter selv må stå for bygging av dekor. Filmparken åpner således opp for bruk av freelansere i byggeprosessen. Dekormester Geir Opheim har ansvar for verksted og maskiner, men vil også kunne påta seg dekoroppdrag for kunder. 
Eiendomsansvarlig Karl Ove Johansen har ansvar for den daglige drift av eiendom og bygninger. 

Filmparken forvalter Filmkatalogen (rettighetene til alle de filmene som ble spilt inn i Norsk Film-epoken). 

Aksjeselskapet Norsk Film Kostyme AS er et datterselskap av Filmparken AS. Selskapet leier ut kostymer til film, events og til private. Selskapet disponerer ca. 100.000 kostymer.
 

Studioutleie


Studio C

Filmparken leier ut tre store filmstudioer (studio A, B og C) og et mindre packshotstudio. I kombinasjon med gode parkeringsmuligheter, dekorverksted, malersal, garderobeanlegg, prosjektkontorer, kostymeutleie osv. fremstår Filmparken som et meget godt valg for alle typer filmopptak. Les mer på siden "Studio og dekor".   

 

Kostymeutleie        

Norsk Film Kostyme                

I Filmparken finner du Norsk Film Kostyme AS. Neste gang du skal på fest kan du velge blant 100.000 kostymer fra vikingtiden og frem til i dag. Erfarne kostymører kler deg opp fra topp til tå, enten det skal være bryllup fra middelalderen, karaoke-party, karneval, utdrikningslag, firmajubileum e.l.. Antrekkene leies ut med alt nødvendig tilbehør av sko, smykker, hodeplagg etc. Se www.norskfilmkostyme.no


Åpningstid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08:30 – 15:30, Torsdag: 10:00-17:30
telefon:  47 97 10 10.  
e-mail: post@norskfilmkostyme.no 

 

Mange leier lokaler


Filmparken tilbyr kontorer og andre lokaler (ikke lagerlokaler) for utleie i kortere eller lengre perioder. For oversikt over alle faste leietagere - se listen til høyre.

Prøvekino
Miksekino i Filmparken